KC's Personal blog

Tim_onlne

Ga naar de website van tim online

De laatste tijden heb ik gedwongen weer eens goed moeten nadenken over het vak dat wij als web development bureau uitvoeren voor onze klanten. We staan letterlijk op een splitsing en moeten bepalen welke kant we opgaan.

We zijn een bureau met meer dan 14 jaar ervaring op gebied van webdevelopment in de brede zin en pretenderen een bureau te zijn dat geen ‘trucjes’ doet, maar daadwerkelijk innoverend werk levert.

Ikzelf bijvoorbeeld bestudeer IEDERE DAG trouw een uur de nieuwste methodieken en technologieën. Lees mijn literatuur, volg geregeld webinars en seminars en luister meer dan voldoende naar mijn audioboeken op Audible. Deze kennis probeer ik zo goed als mogelijk met medewerkers en opdrachtgevers te delen. Er wordt met andere woorden veel geïnvesteerd in kennis.

Ons werk bestaat voor het grootste deel uit het maken van websites, webshops, cloud applicaties en het bedenken en uitvoeren van online marketing activiteiten. In al deze onderdelen speelt ‘coding’ een essentiële en centrale rol.

Steeds vaker merk ik echter dat ‘onze’ klanten, naar ons gevoel, te gemakkelijk denken over het werk dat wij voor hen uitvoeren. Gevolg is dat wij ons aangevallen en niet gewaardeerd voelen.. Hebben wij echter het recht wel om ons zo te voelen? Als ik er goed over nadenk, ben ik bang dat we dit voor het grootste deel aan onszelf te danken hebben…

Vragen en opmerkingen als ‘waarom zo lang’, ‘hoe moeilijk kan het zijn’, ‘dat is wel erg duur’, ‘ik weet het niet, dat is jullie taak’ krijgen we steeds vaker te horen. Ik bemerk dat klanten de meerwaarde van onze werkzaamheden zelf maar moeilijk kunnen zien. Aan de andere kant vertellen we ze dat ook veel te weinig en laten we ook niet zien welke oplossingen er voor de opdrachtgever zijn bedacht en geïmplementeerd. We leveren op en gaan er ondertussen vanuit dat de opdrachtgever uit zichzelf wel zal begrijpen hoeveel effort of creativiteit we in een bepaalde oplossing hebben gestoken.

De opmerkingen en feedback van onze klanten hebben mij echter wel aan het denken gezet. 
Er MOET immers een reden zijn waarom ik iedere keer weer dezelfde opmerkingen en reacties te horen krijg. Zelf ben ik er inmiddels van overtuigd dat het aan onze eigen propositie en manier van werken ligt. Zo noemen wij bijvoorbeeld iets ‘gemakkelijk’ als een gevraagde oplossing voor ons neerkomt op een werkdag. Vermenigvuldig je die uren met ons uurtarief, dan begrijp ik eerlijk gezegd de reactie van onze klanten wel. Ik leg immers niet aan de opdrachtgever uit wat zijn vraag nu werkelijk is en, belangrijker nog, hoe we een en ander gaan oplossen. Daarbij geef ik ook niet aan wat nu onze meerwaarde is. Wij kunnen een activiteit immers binnen 8 uur oplossen, juist omdat we zoveel kennis hebben. Of, we moeten die tijd wel besteden omdat de opdrachtgever zelf niet aan de overige gevolgen heeft gedacht. Juist dat MOET ik kunnen communiceren zodat de opdrachtgever inziet waarom er een bepaalde tijd nodig is voor de door hem genoemde probleemstelling. Het uurtarief zou ik ook niet hoeven te verdedigen wanneer de opdrachtgever doordrongen is van het feit dat hij of zij ook betaald voor onze jarenlange ervaring en kennis.

Mijn collega wist een treffende analogie naar een timmerman en een automonteur te maken. Wanneer je aan een timmerman vraagt om een kast te maken, zal hij, wanneer het een goede timmerman is, je vragen naar de gewenste kleur, de maten, het aantal legplanken, etc.. De timmerman doordringt je van het feit dat je te maken hebt met een vakman met jarenlange ervaring. Je accepteert van nature zijn vragen en wordt gedwongen met hem mee te denken, alvorens hij of zij daadwerkelijk met het maken van de kast gaat beginnen. Wellicht kan de timmerman de prijs van de kast betaalbaarder voor je maken wanneer hij een leerling of een beginnende timmerman, onder zijn supervisie, werkzaamheden laat uitvoeren. Je wenst immers iets unieks en accepteert het feit dat dit in ieder geval nooit de prijs van een Ikea kast zal benaderen.

Hetzelfde voorbeeld kunnen we maken aan de hand van een automonteur. Automonteurs, net zoals webdevelopers en timmermannen, zijn er van ieder pluimage. Wil je echter je auto op de juiste wijze laten onderhouden, dan ga je naar je merkdealer. Deze dealer en dus ook de monteur beschikt over de juiste toolset en kennis om jouw auto op een correcte manier te onderhouden of te herstellen. Er zullen maar weinig mensen zijn die de bevindingen van de, oprechte, monteur in twijfel trekken. Hij of zij heeft immers voor het vak geleerd. Zelfs als we die kennis wel, ten dele, zouden hebben, dan nog beschikken we in de meeste gevallen niet over de juiste tools om een reparatie op een correcte wijze uit te kunnen voeren. Uiteraard kun je de gok een keertje wagen en kiezen voor een ‘beunhaas’. Die keuze kan goed uitpakken. Pakt het verkeerd uit en wordt de reparatie niet goed uitgevoerd, dan ga je uiteraard verhaal halen, maar weet je onderbewust dat je het ook wel aan jezelf te danken hebt.

Denk ook maar eens aan advocaten, notarissen, accountants, etc. Ik hoor vaak de klacht dat ze ‘te duur’ zijn. Toch betalen we hun tarieven. Waarom doen we dat dan? We doen dit omdat we weten dat we hier met vakmensen te maken hebben. Vakmensen die jarenlang hebben moeten studeren om zichzelf advocaat, notaris of accountant te mogen noemen. Het zijn specialisten die in kennis hebben geïnvesteerd en dat ook blijven doen.

“Vakmanschap is meesterschap” was de term die mij continu te binnen bleef schieten. Probeer eens naar ons te kijken als zijnde de timmermannen van het web, de automonteurs van je website en de advocaat van je technieken en online eigendommen.

Wanneer je het zo bekijkt zouden we onszelf moeten zien als leden van ‘Gilde van het Web’. Allemaal doorlopen we de fases van leerling (junior), gezel (senior) of meester (specialisten). Door zo binnen ons ‘Gilde’ te werken voor onze opdrachtgevers, kunnen we investeringen interessant maken en houden. Omdat de meester altijd een leerling blijft, zijn we ons er meer dan van bewust om kennis en ‘skills’ op een continue basis te blijven verrijken….

Ik ga de komende weken dit idee in verdere blogposts proberen uit te werken en hoop dat je deze blog met interesse hebt gelezen. Uiteraard ben ik zeer geïnteresseerd in jullie reacties..

For a long time in the blockchain space, we have seen a wide range of financial and non-financial applications as well as an array of promising companies leveraging the distributed ledger technology. Blockchain certainly doesn’t suffer from the lack of attention from banks and entrepreneurs, which explains the pace of adoption and experimentation.

Not only banks, but former pure tech players like IBM and Microsoft are also exploring the opportunities blockchain presents. Lets look at three examples of BaaS solutions taking enterprise-grade experimentation with blockchain to a whole new level.

Ethereum Blockchain as a Service by Microsoft Azure

In November 2015, Microsoft and ConsenSys entered a partnership to create Ethereum blockchain as a service (EBaaS) on Microsoft Azure. The service is aimed to empower corporate clients, partners and developers to experiment with distributed ledger technology by offering them “a single-click, cloud-based blockchain developer environment.”

3 Companies Leading the Blockchain as a Service (BaaS) Revolution

Image source: “Introducing: Ethereum Blockchain as a Service (EthBaaS)”

According to the official website, EBaaS by Microsoft Azure and ConsenSys allows parties to play, learn and fail fast at a low cost in a ready-made dev/test/production environment. In addition to the opportunity to experiment, it allows them to create private-, public- and consortium-based blockchain environments using industry-leading frameworks very quickly, distributing their blockchain products with Azure’s World Wide distributed (private) platform.

Cortana Analytics (machine learning), Power BI, Azure Active Directory, O365 and CRMOL that accompany the service can be integrated into apps in order to create the next generation of decentralized cross-platform applications.

Commenting on the importance of the technology across industries beyond banking, Marley Gray, Director, BizDev & Strategy, Cloud and Enterprise at Microsoft, said, “The benefits of a distributed ledger ecosystem extend far beyond the financial services sector. In the public sector, a secure, distributed ledger can provide more openness and transparency, and transform services and processes including licensing, personal identification, voting records, utilities, benefits management, and more. Industries such as retail and manufacturing can benefit from better supply chain management, smart contract platforms and digital currencies, and tighter cybersecurity.”

Rubix by Deloitte

Rubix provides solutions for clients to understand and capture the power of blockchain for their businesses. The solution allows to prototype, test and build customized blockchain and smart contract application for any use case.

3 Companies Leading the Blockchain as a Service (BaaS) Revolution

As Inbae Ahn, Managing Partner at AdelphaTech Software Inc, commented, “Rubix is to blockchain what AWS is to infrastructure. We can build blockchain-based apps more rapidly on Rubix because its blockchain as a service API allows us to focus on user experience and business domain.”

Rubix’s customized blockchain architecture is designed to be a fully functional private network that can be managed and administered for an organization’s needs. Rubix blockchains have a variety of powerful and customizable features and settings which are aimed to be used in enterprise environments.

IBM Blockchain on Bluemix

In February 2016, IBM has made nearly 44,000 lines of code available to the Linux Foundation’s open-source Hyperledger Project to help developers easily build secure distributed ledgers that can be used to exchange almost anything of value.

3 Companies Leading the Blockchain as a Service (BaaS) Revolution

Launching the new service, IBM was intended to help developers create and manage blockchain networks to power a new class of distributed ledger applications. According to IBM’s announcement, developers can create digital assets and accompanying business logic to more securely and privately transfer assets among members of a permissioned blockchain test network. IBM has built its service on its open standards cloud applications platform Bluemix.

According to the WSJ, IBM “is becoming the biggest backer of a technology that underpins the bitcoin digital currency. In the coming year, IBM will begin testing its own variation on the transactional software known as blockchain, aiming to simplify life for customers who lease IBM’s computer hardware.”

London Stock Exchange Group and the Finnish business development organization, Kouvola Innovation, are among IBMs global partners in the journey to explore blockhian-powered opportunities.

As Mika Lammi, Head of IoT Business Development at Kouvola Innovation commented, “Blockchain provides a revolutionary approach that enables businesses across industries all around the world to completely change their logistics business and operations. We’re excited about the potential for blockchain to transform logistics value chains into a more seamless process that provides a trusted view of every piece of cargo. The IBM Blockchain fabric, together with the Watson IoT platform, offers great potential to bring together the physical and digital worlds in a way that has never been done before.”

IBM has listed unique capabilities the new service brings, among which are pluggable architecture to allow developers use software modules (consensus module for example) that best suits their needs, a new consensus algorithm developed by IBM Research tailored to specific blockchain use cases, advanced identity management built with the latest cryptography, smart contracts that can be written in popular programming languages such as Java or Golang and executed in containers and fine-grained privacy and confidentiality control, which allows authors of smart contracts to precisely specify both who can view them and who can execute them.

Content retrieved from: http://letstalkpayments.com/3-companies-leading-the-blockchain-as-a-service-baas-revolution/.

In het telefoontoestel wordt het geluid (luchttrillingen) door middel van een microfoon omgezet in een elektrische stroom (elektrisch signaal). Het signaal wordt door kabels of een radioverbinding naar een telefooncentrale overgebracht. Van daaruit wordt een verbinding gemaakt met het toestel van de gebelde persoon, of met een volgende telefooncentrale als het een interlokaal gesprek betreft. De telefoon van de ontvanger geeft een signaal, en als de ontvanger de oproep beantwoordt, wordt in de centrale een verbinding gelegd waardoor beide partijen met elkaar kunnen spreken. Bij het overgrote deel van de vaste telefoontoestellen in de westerse wereld wordt deze verbinding verbroken als men op een van beide telefoons de hoorn op de haak legt, of als de telefoon geen haak heeft, op de afsluittoets drukt. Elke aansluiting op het telefoonnet krijgt een uniek telefoonnummer. De telefooncentrale kan daardoor een aansluiting met elke willekeurige andere aansluiting verbinden.

Een computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende getalstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige computers werken alle in het binaire stelsel.

De genoemde procedures liggen vast in een of meer programma’s, software genoemd, die door de gebruiker gewisseld kunnen worden. Zijn de programma’s niet verwisselbaar, dan spreekt men niet over een computer maar over een controller of processor.

Oorspronkelijk werd het Engelse woord computer gebruikt om iemand mee aan te duiden die gecompliceerde berekeningen uitvoerde, met of zonder mechanische hulpmiddelen – vergelijk ook de Duitse term voor computer: Rechner (rekenaar), de Afrikaanse term voor computer: rekenaar en de niet-ingeburgerde Nederlandse variant rekenaar. Moderne computers worden voor veel meer gebruikt dan alleen wiskundige toepassingen. Ook veel administratieve en financiële taken worden aan de computer opgedragen, het Franse woord voor computer was eerst calculateur of rekenaar en evolueerde naar ordinateur, letterlijk iets wat ordent en regelmaat aanbrengt.

De wetenschap die tegelijk met de ontwikkeling van de computer is ontstaan, is de informatica.

Apple is vooral bekend van zijn reeks Apple Macintosh-computers, de iPod-muziekspelers, de iPhonesmartphone en de iPad. Naast hardware ontwikkelt het zelf ook veel software voor het eigen OS X, maar ook voor Windows. Eind jaren 70 is Apple bekend geworden met de Apple II, een van de eerste succesvolle personal computers ter wereld. De Apple II speelde een essentiële rol bij de opkomst van de pc-markt. Aan deze reeks van kleine successen kwam echter een abrupt einde door een op handen zijnd bankroet. In 1997 stond het bedrijf aan de rand van de afgrond, maar met een investering van 150 miljoen Amerikaanse dollar (door Microsoft) is het bedrijf weer op de been geholpen. Microsoft is sindsdien dan ook aandeelhouder.

Tegenwoordig geniet Apple Inc. van een zeer herkenbaar beeldmerk, wat zij dan ook veelvuldig inzet ter promotie van het bedrijf. Eind 2009 werd Apple door het Amerikaanse reclamemagazine AdWeek uitgeroepen tot merk van het decennium.[1] De AdWeek-redactie schreef het succes van het merk toe aan toenmalig CEO Steve Jobs, die “de belichaming van het merk” en “een briljante marketeer” werd genoemd.

New York (officieel The City of New York) is de grootste stad van de Verenigde Staten van Amerika. Dankzij de leidinggevende en invloedrijke rol in handel, financiën, media, public relations, kunst, mode en educatie geldt zij als een van de belangrijkste wereldsteden. De stad wordt ook wel New York City of kortweg NYC genoemd om haar te onderscheiden van de staat New York, waarin zij ligt. New York City is niet de hoofdstad van die (deel)staat, dat is Albany.

De agglomeratie van New York vormt een van de grootste stedelijke gebieden ter wereld. De stad is tevens de dichtstbevolkte grote stad in de Verenigde Staten[1][2] met meer dan 9,5 miljoen inwoners verspreid over een gebied van 789,43 km².[3][4] De stad New York bestaat uit vijf boroughs of stadsdelen: The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens en Staten Island.

Veel monumenten en wijken van de stad zijn bekend over de hele wereld en staan vaak symbool voor de Verenigde Staten in het algemeen. Zo zijn er het Vrijheidsbeeld, Wall Street, verscheidene wolkenkrabbers als het Empire State Building, de in 2001 door terroristen vernietigde Twin Towers en hun opvolger, het in 2014 geopende One World Trade Center. Vanwege de drukte en levendigheid heeft de stad de bijnaam The City That Never Sleeps (“de stad die nooit slaapt”) verworven. Een andere populaire bijnaam is the Big Apple, al is de precieze herkomst van deze bijnaam minder zeker

Er zouden verschillende soorten sporten als voorloper van het huidige golfspel worden beschouwd. In oude geschriften van Egyptenaren, Perzen, Grieken en Romeinen zijn verwijzingen te vinden naar verschillende spelvormen die op het golf leken. Sporten als hockey, polo en croquet zouden uit golf ontstaan kunnen zijn.

Het staat in ieder geval vast, dat golf niet plotseling ontstaan of uitgevonden is. Golf heeft zich ontwikkeld volgens een geëvolueerd proces dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

Tot in de loop van 2008 is aangenomen dat de oudste vermelding van colf een wedstrijd betrof die gespeeld werd op 26 december 1297 in Loenen aan de Vecht. Door middel van deze colfpartij zou de moord op Floris V, graaf van Holland en Zeeland zijn herdacht. De partij bestond uit twee teams van elk vier personen. In 2002 werd dit verhaal voor het eerst in twijfel getrokken door verschillende (sport)historici. Tot op heden is er onduidelijkheid over of deze partij ooit gespeeld is.[1]

Reeds in 1360 vaardigden de magistraten van de stad Brussel een ordonantie uit die het spelen met “colven” verbood binnen de stadsmuren. Er werd te veel schade aangericht en soms vielen er gewonden. Meer steden volgden dat voorbeeld, golf moest buiten de stadsmuren worden gespeeld. Haarlem was de eerste stad waar toestemming werd gegeven om een bepaald terrein hiervoor te maaien.

Koffie is een meestal warm genuttigde drank die onder andere het oppeppende middel cafeïne bevat. Koffie wordt gemaakt van de ontvelde, gemalen, gedroogde, en geroosterde zaden van de koffieplant. Deze zaden worden koffiebonen genoemd maar botanisch gezien is dit niet juist. De vrucht van de koffieplant is een steenvrucht. Dat is een vrucht met een dikke harde pit en een dun laagje vruchtvlees. Deze pit (oftewel zaad) lijkt echter zo sterk op een boon dat men het toch koffiebonen is gaan noemen.

Tijdens het roosteren van de koffiebonen, ook wel branden genoemd, ontstaan zo’n 700 verschillende chemische stoffen. De gebrande koffiebonen worden zowel gemalen als ongemalen verkocht.

De koffie die wordt verkocht is meestal een mengsel van gebrande zaden van twee (botanische) koffiesoorten: Coffea arabica en Coffea canephora (synoniem Coffea robusta). Sommige Nederlandse fabrikanten geven hun verschillende mengsels de namen goudmerk, zilvermerk en roodmerk, waarbij goudmerkkoffie meestal voor 100% uit arabicabonen bestaat, zilvermerk uit 80% arabicabonen en 20% robustabonen, en roodmerk uit 70% arabicabonen en 30% robustabonen. Het verschil tussen de twee soorten koffiebonen zit met name in de smaak en het cafeïnegehalte: arabicabonen hebben een mildere smaak en bevatten ongeveer 70% minder cafeïne dan de robustabonen, die voor een pittigere smaak kunnen zorgen.

Berichten


Vakmanschap is meesterschap…

De laatste tijden heb ik gedwongen weer eens goed moeten nadenken over het vak dat wij als web development bureau uitvoeren voor onze klanten. We staan letterlijk op een splitsing en moeten bepalen welke kant we opgaan. We zijn een bureau met meer dan 14 jaar ervaring op gebied van…

BlockChain as a Service ” BaaS

For a long time in the blockchain space, we have seen a wide range of financial and non-financial applications as well as an array of promising companies leveraging the distributed ledger technology. Blockchain certainly doesn’t suffer from the lack of attention from banks and entrepreneurs, which explains the pace of adoption and experimentation. Not only […]

Telefoon

In het telefoontoestel wordt het geluid (luchttrillingen) door middel van een microfoon omgezet in een elektrische stroom (elektrisch signaal). Het signaal wordt door kabels of een radioverbinding naar een telefooncentrale overgebracht. Van daaruit wordt een verbinding gemaakt met het toestel van de gebelde persoon, of met een volgende telefooncentrale als…

Computer

Een computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende getalstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De…

Apple

Apple is vooral bekend van zijn reeks Apple Macintosh-computers, de iPod-muziekspelers, de iPhone–smartphone en de iPad. Naast hardware ontwikkelt het zelf ook veel software voor het eigen OS X, maar ook voor Windows. Eind jaren 70 is Apple bekend geworden met de Apple II, een van de eerste succesvolle personal…

New York

New York (officieel The City of New York) is de grootste stad van de Verenigde Staten van Amerika. Dankzij de leidinggevende en invloedrijke rol in handel, financiën, media, public relations, kunst, mode en educatie geldt zij als een van de belangrijkste wereldsteden. De stad wordt ook wel New York City…

Tim_online

Bezoek ook de website van Tim_online